Hope  

Ljubav Vera Nada

Privesci Kristaloterapije

Balans energija se najbolje postiže kada su Vaši kristali u konstantnom dodiru sa kožom. Ljubav Vera Nada narukvice Kristaloterapije su komponovane prema principima kristakoterapije, individualnih natalnih karata. Svaka je jedinstvena i skrojena prema Vašim individualnim energetskim potrebama.

Clover - Hope

Љубав Вера Нада

Привесци Кристалотерапије

Баланс енергија се најбоље постиyе када су Ваши кристали у константном додиру са кожом. Љубав Вера Нада наруквице Кристалотерапије су компоноване према принципима кристакотерапије, индивидуалних наталних карата. Свака је јединствена и скројена према Вашим индивидуалним енергетским потребама.

Clover - Hope

Guardian Cherubs

World Peace collection

Love Faith Hope – Crystal therapy pendants Balancing energies is best achieved when your crystals are in constant contact with your skin. Love Faith Hope Crystal therapy pendants with gemstones are composed to your crystal therapy needs according to your individual natal chart. Each is unique and tailored to your individual crystal energy needs.

 
Love
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   
   
   
   
            ...